Stichting Howu-Howu en ANBI

Wat is een ANBI?


ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling.
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut.

De Stichting Howu-Howu is sinds 1 januari 2008 door "De Belastingdienst" aangewezen als ANBI.
Dit houdt in dat de giften die u doet aan Stichting Howu-Howu onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn.

Deze voorwaarden kunt u terug vinden op de site van de belastingdienst via de volgende link:

Voorwaarden Belastingdienst "Giften"

Op de site van de belastingdienst kunt u ook opzoeken dat Stichting Howu-Howu is aangewezen als ANBI, via de volgende link:

ANBI Opzoeken

Tevens is Stichting Howu-Howu opgenomen in het "register goede doelen" van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
Het overzicht kunt u inkijken via de volgende link:

Overzicht "register goede doelen" van het CBF