Balans per 31 december 2012

Actief

Passief

Saldo ING 3.509,90 Vermogen 11.654,74
Saldo ING Rentemeer 15.157,92
Saldo ABN 6.651,42 Reservering Siberut uit acties/giften 2012 1.260,00
Debiteuren 5.000,00 Reservering Siberut 2011 uit legaat restant 2.500,00
Reservering Siberut 2012 uit legaat 0,00
Reservering Siberut 2013 uit legaat 5.000,00
Reservering Padang 109,48
Reservering Mentawai 25,00
Reservering schoolgeld Siberut 2010 - 2014 4.500,00
Res. HU 6 jaar 160 Siberut/ 640 Nias 3.970,00
Res. Feest 5 jaar 52 Siberut/ 208 Nias 2013 - 2017 1.300,00


30.319,24 30.319,24

Resultaat over 2012

Inkomsten

Uitgaven

Acties 6.920,00 Siberut 7.260,00
Asramis Siberut Inkomsten 5.288,04 Bankkosten 207,75
Incasso 2.050,00 Mentawai 525,00
Giften 3.107,08 Kosten K.v.K. 24,80
Mentawai 150,00 Diverse 33,25
Rente 125,95 Nias 3.040,00
Naar Reservering Siberut Legaat 5.000,00


Totaal Inkomsten 17.641,07 Totaal Uitgaven 16.090,80


Resultaat +/+

1.550,27
Jaarstukken download

De uitgebreide jaarstukken van de penningmeester zijn te downloaden via onderstaande link.
Deze is via deze pagina te openen met het programma Adobe Reader. Indien u dit programma niet heeft is het hier gratis te downloaden:Jaarstukken:

Jaarstukken 2012

Jaarstukken 2011

Jaarstukken 2010

Jaarstukken 2009

Jaarstukken 2008