Balans per 31 december 2013

Actief

Passief

Saldo ABN 5.649,87 Vermogen 6.363,44
Saldo ING Rentemeer 14.324,87
Saldo ING 6.802,18 Reservering Siberut uit acties/giften 4.065,00
Debiteuren 0,00 Reservering Siberut 2011 uit legaat restant 2.500,00
Reservering Siberut 2013 uit legaat 5.000,00
Reservering Padang 109,48
Reservering Mentawai 25,00
Reservering schoolgeld Siberut 2010 - 2014 4.500,00
Res. HU 6 jaar 160 Siberut/ 640 Nias 3.170,00
Res. Feest 5 jaar 52 Siberut/ 208 Nias 2013 - 2017 1.044,00


26.776,92 26.776,92

Resultaat over 2013

Inkomsten

Uitgaven

Asrami giften 1.070,00 Schoolgeld Siberut 600,00
Asramis legaat 5.000,00 Schoolgeld Siberut uit res. HU 160,00
Incasso 1.895,00 Schoolgeld Siberut uit res. donatie bestuurslid 52,00
Giften algemeen 1.369,24 Kwartaalsommen Asrami 5.000,00
Giften Siberut 1.735,00 Bankkosten 197,51
Rente 266,95 Schoolgeld Nias 3.000,00
Schoolgeld Nias uit res. HU 640,00
Schoolgeld Nias uit res. donatie bestuurslid 204,00
Naar Reservering Legaat 5.000,00
Donatie Retributie 25,00


Totaal Inkomsten 11.336,19 Totaal Uitgaven 14.878,51


Verlies

3.542,32

Jaarstukken download

De uitgebreide jaarstukken van de penningmeester zijn te downloaden via onderstaande link.
Deze is via deze pagina te openen met het programma Adobe Reader. Indien u dit programma niet heeft is het hier gratis te downloaden:Jaarstukken:

Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2012

Jaarstukken 2011

Jaarstukken 2010

Jaarstukken 2009

Jaarstukken 2008