Balans per 31 december 2014

Actief

Passief

Saldo ABN 0,00 Vermogen 29.345,85
Saldo ING Rentemeer 24.508,09
Saldo ING 4.837,76


29.345,85 29.345,85

Resultaat over 2014

Inkomsten

Uitgaven

Giften Algemeen 1.741,24 Schoolgeld Siberut 2.120,00
Incasso 1.655,00 Kwartaalsommen Asrami 5.000,00
Acties 6.390,77 Bankkosten 162,13
Rente 183,22 Drukkosten 119,17


Totaal Inkomsten 9.970,23 Totaal Uitgaven 7.401,30


Winst

2.568,93
Jaarstukken download

De uitgebreide jaarstukken van de penningmeester zijn te downloaden via onderstaande link.
Deze is via deze pagina te openen met het programma Adobe Reader. Indien u dit programma niet heeft is het hier gratis te downloaden:Jaarstukken:

Jaarstukken 2014

Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2012

Jaarstukken 2011

Jaarstukken 2010

Jaarstukken 2009

Jaarstukken 2008