Balans per 31 december 2016

Actief

Passief

Saldo ING Rentemeer 21.902,44 Vermogen 23.730,56
Debiteuren 482,50
Saldo ING 1.345,62


23.730,56 23.730,56

Resultaat over 2016

Inkomsten

Uitgaven

Giften Algemeen 1.695,68 Schoolgeld Siberut 1.200,00
Incasso 1.345,00 Kwartaalsommen Asrami 3.300,00
Acties 1.017,25 Schoolgeld Nias 2.310,00
Rente 153,09 Bankkosten 253,63
Server 104,48


Totaal Inkomsten 4.211,09 Totaal Uitgaven 7.168,11


Verlies

2.957,09





Jaarstukken download

De uitgebreide jaarstukken van de penningmeester zijn te downloaden via onderstaande link.
Deze is via deze pagina te openen met het programma Adobe Reader. Indien u dit programma niet heeft is het hier gratis te downloaden:



Jaarstukken:

Jaarstukken 2016

Jaarstukken 2015

Jaarstukken 2014

Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2012

Jaarstukken 2011

Jaarstukken 2010

Jaarstukken 2009

Jaarstukken 2008