Balans per 31 december 2017

Actief

Passief

Saldo ING Rentemeer 18.551,60 Vermogen 23.730,56
Debiteuren - Crediteuren 695,00
Saldo ING 933,00 Resultaat -4.940,96


19.484,60 19.484,60

Resultaat over 2017

Inkomsten

Uitgaven

Giften Algemeen 920,28 Schoolgeld Siberut 1.200,00
Incasso 1.085,00 Kwartaalsommen Asrami 3.300,00
Acties - Schoolgeld Nias 2.200,00
Rente 99,16 Bankkosten(incl. IBANC) 240,92
Server 104,48


Totaal Inkomsten 2.104,44 Totaal Uitgaven 7.045,40


Verlies

4.940,96

Jaarstukken download

De uitgebreide jaarstukken van de penningmeester zijn te downloaden via onderstaande link.
Deze is via deze pagina te openen met het programma Adobe Reader. Indien u dit programma niet heeft is het hier gratis te downloaden:Jaarstukken:

Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2016

Jaarstukken 2015

Jaarstukken 2014

Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2012

Jaarstukken 2011

Jaarstukken 2010

Jaarstukken 2009

Jaarstukken 2008