Balans per 31 december 2018

Actief

Passief

Saldo ING Rentemeer 13.676,51 Vermogen 19.484,60
Saldo ING 2.445,83 Crediteuren 750,00
Resultaat -4.112,26


16.122,34 16.122,34

Resultaat over 2018

Inkomsten

Uitgaven

Giften Algemeen 2.625,28 Schoolgeld Siberut 1.800,00
Incasso 790,00 Kwartaalsommen Asrami 3.300,00
Acties - Schoolgeld Nias 2.100,00
Rente 24,91 Bankkosten(incl. IBANC) 247,97
Server 104,48


Totaal Inkomsten 3.440,19 Totaal Uitgaven 7.552,45


Verlies

4.112,26

Jaarstukken download

De uitgebreide jaarstukken van de penningmeester zijn te downloaden via onderstaande link.
Deze is via deze pagina te openen met het programma Adobe Reader. Indien u dit programma niet heeft is het hier gratis te downloaden:Jaarstukken:

Jaarstukken 2018

Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2016

Jaarstukken 2015

Jaarstukken 2014

Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2012

Jaarstukken 2011

Jaarstukken 2010

Jaarstukken 2009