Balans per 31 december 2020

Actief

Passief

Debiteuren - Vermogen 12.197,98
Saldo ING Rentemeer 7.888,06 Crediteuren -
Saldo ING 977,17 Resultaat -3.332,75


8.865,23 8.865,23

Resultaat over 2020

Inkomsten

Uitgaven

Giften Algemeen 2.300,28 Schoolgeld Siberut 1.200,00
Incasso 735,00 Kwartaalsommen Asrami 3.300,00
Acties - Schoolgeld Nias 1.600,00
Rente 3,79 Bankkosten(incl. IBANC) 167,34
Server 104,48


Totaal Inkomsten 3.039,07 Totaal Uitgaven 6.371,82


Verlies

3.332,75

Jaarstukken download

De uitgebreide jaarstukken van de penningmeester zijn te downloaden via onderstaande link.
Deze is via deze pagina te openen met het programma Adobe Reader. Indien u dit programma niet heeft is het hier gratis te downloaden:Jaarstukken:

Jaarstukken 2020

Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2018

Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2016

Jaarstukken 2015

Jaarstukken 2014

Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2012

Jaarstukken 2011

Jaarstukken 2010

Jaarstukken 2009