Balans per 31 december 2021

Actief

Passief

Debiteuren - Vermogen 8.865,23
Saldo ING Rentemeer 4.888,06 Crediteuren -
Saldo ING 690,13 Resultaat -3.287,04


5.578,19 5.578,19

Resultaat over 2021

Inkomsten

Uitgaven

Giften Algemeen 1.960,28 Schoolgeld Siberut 1.200,00
Incasso 720,00 Kwartaalsommen Asrami 3.300,00
Acties - Schoolgeld Nias 1.100,00
Rente - Bankkosten(incl. IBANC) 183,13
Server 169,24
Overige kosten 14,95


Totaal Inkomsten 2.680,28 Totaal Uitgaven 5.967,32


Verlies

3.287,04

Jaarstukken download

De uitgebreide jaarstukken van de penningmeester zijn te downloaden via onderstaande link.
Deze is via deze pagina te openen met het programma Adobe Reader. Indien u dit programma niet heeft is het hier gratis te downloaden:Jaarstukken:

Jaarstukken 2021

Jaarstukken 2020

Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2018

Jaarstukken 2017

Jaarstukken 2016

Jaarstukken 2015

Jaarstukken 2014

Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2012

Jaarstukken 2011

Jaarstukken 2010

Jaarstukken 2009