Howu-Howu ontvangt €8000,- voor kosthuizen op Siberut


KRINGLOOPWINKEL BEST LEVERT FORSE BIJDRAGE AAN OPBRENGST HANDMELKEN

Donderdag 10 december 2009 keerde de Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken, in totaal €68.100,- uit aan tien projecten in ontwikkelingslanden. Het leeuwendeel van deze opbrengst werd gerealiseerd door de Kringloopwinkel Handmelken aan de Randweg 17 in Best. Wel staat de opbrengst, zo vertelde winkelvoorzitter Wiet Gilsing, onder druk. Dat komt vooral door de verminderde aanvoer van gebruikte spullen. Het lijkt er op dat veel mensen even wachten met het vernieuwen van hun interieur in verband met de crisis. Ook is de concurrentie van andere kringloopwinkels en internet sterker geworden. Niettemin willen veel mensen hun spullen juist bij de Kringloopwinkel Handmelken inleveren omdat ze weten dat dan de opbrengst onverkort en rechtstreeks naar een goed doel gaat. Ook de kopers van gebruikte spullen weten om die reden de weg naar de Kringloopwinkel Handmelken te vinden.

Tien Projecten.

Een drietal projecten hebben een bepaald bedrag aangevraagd en hebben dat ook gekregen. Naar een school in Ghana gaat €1.100.- voor de restauratie, de Stichting Bambale krijgt €5.500.- voor nog een paar waterputten in Congo en Job Mangelmans in Buenos Aires kan met eveneens €5.500.- verder met zijn kindertehuis. Zeven projecten kregen het resterende deel van de opbrengst, ieder €8.000,- . ; het Peruproject van het Heerbeeckcollege, Het Mtinko Hospitaal in Tanzania voor oogheelkunde, financiering van onderwijs aan dove kinderen in Malawi, scholenbouw op Corn Island in Nicaragua, Stichting Harapan/Howu-Howu 4 studentenhuizen (asramas) op Siberut (Indonesië), Maatschappelijk werk in Nova Floresta Brazilië en de stichting van een Middelbare school op West Papoea, Indonesië. Direct bij de projecten betrokken mensen namen de cheques in ontvangst tijdens een geanimeerd bijeenkomst in de Prinsenhof in Best. Hierbij waren naast de projectvertegenwoordigers ook alle vrijwilligers van Handmelken en Kringloopwinkel uitgenodigd zodat enerzijds de vrijwilligers kennis kunnen maken met de mensen die bezig zijn met ontwikkelingswerk en omgekeerd de ontwikkelingswerkers kunnen vertellen over dat waar ze mee bezig zijn. Per slot van rekening moeten zij ons er van overtuigen dat het geld wat ze krijgen ook daadwerkelijk goed wordt besteed.


Aardbeving Padang


De Meern, oktober 2009.

Betreft: kettingbrief slachtoffers Padang.

Geachte lezer,

Stichting Howu-Howu vraagt uw aandacht voor het volgende: woensdag 30 september en donderdag 1 oktober heeft een verschrikkelijke aardbeving op Sumatra, Padang en omgeving verwoest. Er zijn veel slachtoffers. Siberut is ook door de aardbeving getroffen, maar gelukkig is hier alleen materiële schade en zijn er geen slachtoffers gevallen. Howu-Howu is niet toegerust in Padang hulp te verlenen, echter wij kennen daar, ook via persoonlijke contacten, een zuster-organisatie die wel terdege rechtstreeks hulp kan bieden en dat ook al doet. Deze organisatie heet Citra Mandiri, (www.puailiggoubat.com), helaas is de website in het Indonesisch. Met deze actie willen wij uw aandacht vragen voor de mensen in Padang, wij willen hen helpen om straks weer een bestaan op te bouwen en doen hierbij een beroep op u. Wilt u hen weer op weg helpen stort dan uw bijdrage op een van de rekeningen van Stichting Howu-Howu met vermelding van "Slachtoffers Padang" .Gelden worden dan doorgestuurd naar Citra Mandiri. Verder verzoeken wij u deze brief zoveel mogelijk te verspreiden.

Namens het bestuur van Howu-Howu, hartelijk dank.

Lydia Schröder (voorzitter Stichting Howu-Howu)