Dual disasters in Indonesia


Indonesia was rocked by two separate disasters earlier this week, - a 7.7-magnitude earthquake triggered a tsunami on Monday
that swept onto the Mentawai Island chain in western Indonesia, and less than 24 hours later and a few hundred miles away,
Mount Merapi erupted multiple times, unleashing searing pyroclastic flows that destroyed villages and blanketed the countryside in ash.
Rescue personnel are only now reaching some of the more remote areas, but as of this writing,
it is estimated that nearly 300 people were killed by the tsunami, and at least 30 died near Mount Merapi.
Collected here are early photos from the dual disasters, and the rescue and recovery efforts just underway.

Thanks & Regards, Raj. Kumar (Shared by Hyder Ali)

De foto's worden geladen


Kettingbrief slachtoffers Pagai en Silabu


De Meern, Oktober 2010.

Betreft: Kettingbrief slachtoffers Pagai en Silabu.

Geachte lezer,

Stichting Howu-Howu vraagt uw aandacht voor het volgende: maandag 25 oktober heeft een aardbeving met een kracht van 7,7 plaatsgevonden zo’n twintig kilometer onder de zeebodem van Sumatra. De aardbeving voltrok zich langs de breuklijn die ook de aardbeving veroorzaakte die in december 2004 een gigantische tsunami met zich meebracht. Na de beving van maandag sloeg een drie meter hoge golf honderden huizen weg op Pagai en Silabu, twee van de dunbevolkte Mentawai-eilanden, onderdeel van de provincie West-Sumatra.
Er zijn veel slachtoffers, rond de 300 doden en 400 vermisten. Howu-Howu is niet toegerust zelf direct hulp te verlenen, echter kennen wij daar, ook via persoonlijke contacten, een zuster-organisatie die wel terdege rechtstreeks hulp kan bieden en dat ook al doet.
Deze organisatie heet Citra Mandiri (www.puailiggoubat.com) , helaas is de website in het Indonesisch.
Met deze actie willen wij uw aandacht vragen voor de mensen in Pagai en Silabu, wij willen hen helpen om straks weer een bestaan op te bouwen en doen hierbij een beroep op u. Wilt u hen weer op weg helpen stort dan uw bijdrage op een van de rekeningen van Stichting Howu-Howu met vermelding van ‘slachtoffers Pagai en Silabu’. Gelden worden dan doorgestuurd naar Citra Mandiri.
Verder verzoeken wij u deze brief zoveel mogelijk te verspreiden.

Namens het bestuur van Howu-Howu, hartelijk dank.

Lydia Schröder
voorzitter

Stichting Howu-Howu
Mereveldlaan 49
3454 CB de Meern

Girorekening: 76.53.180
Bankrekening: 40.85.13.497

E-Mail: info@howu-howu.org
Padang Januari 2010 na de aardbeving


De Meern, Februari 2010.

Geachte lezer,

Met het geld dat wij van u hebben ontvangen is eten gekocht, één week na de ramp, aangezien dat moeilijk te krijgen is, met name als je geen identiteitskaart meer hebt. Onze schoonzus heeft een auto gehuurd en is buiten de stad opzoek gegaan naar eten en heeft voor 80 mensen voor twee weken eten gekocht, zie mail en foto's. Wij hebben de studenten voorgesteld om een retourticket te kopen om tijdelijk naar huis (het eiland Siberut) te gaan, maar ze durven niet omdat ze bang zijn dat Siberut de volgende plek zal zijn die getroffen wordt door een aardbeving.
In direct overleg met de studenten is besloten om nog een keer geld te sturen voor eten. De rest van het geld willen we gebruiken om ze weer op weg te helpen met hun studie, met dit laatste besluit zijn ze heel erg blij, ze staan er nu niet helemaal alleen voor.

Dank dat u dit mogelijk hebt gemaakt.

Recentelijk, januari 2010, hebben we weer geld gestuurd voor eten en voor de huur van kamers aangezien deze is vervijfvoudigd.


Hierbij een mail van de studenten:


At first we hope that our family there are okey.
My god bless us in our life.

We have received the comodity by Marianti which have given to Mentawai people or Students of Mentawai in Padang. Before that Marianti, Karlo and me were gone to market to buy the goods (rice, instant moodels, biskuit, sardines & sugar). After delivered at home we pack it for one by one person. We were Marianti, Karlo, & Valeria take over to distribute to our friends in Padang. All that's gone well. By this given have been helping they problem about food in Padang. The condition Mentawai People in Padang so sad. Because not only earthguake but also our parents in Mentawai very-very difficult to make money cause they didn't have good job there. We can prediction that will so many people can not study day by day. So, we thanks so much to uncle Herman and Family or All Friends there for the subsidy for us. For the next time i think, we are Marianti, Karlo and Vale alread always to distribute it to our friends in many place in padang. So if you have planing for second time we go together.

Thank you so much!!!!!!
Our Appreciation Marianti, Karlo, Valeria

Namens het bestuur van Howu-Howu, hartelijk dank.

Lydia Schröder
voorzitter