Activiteiten

Benefietdiners


De stichting organiseert minimaal twee keer per jaar een Benefietdiner voor vrienden-groepen of personeelsverenigingen. Voor maximaal 25 deelnemers wordt er een Indonesische rijsttafel gekookt door Herman Satoinong en Rina Herlina.
Doel van de avond is geld ophalen voor ( te voren vastgestelde) projecten van de stichting. Tijdens deze avonden worden er video’s over de projecten op Nias en Siberut vertoond. Er zijn bestuursleden aanwezig om informatie over de stichting te geven. Het draait deze avonden om informatie-uitwisseling. Het mooie van dit concept is dat de stichting direct de situatie op de eilanden kan uitleggenen dat de genodigde vragen kunnen stellen. Dit gebeurd in een open sfeer waarbij er een gesprek opgang komt. De gasten betalen 50 euro per persoon. ( inclusief drankjes ). Omdat de diners bij bestuursleden thuis gehouden worden en doordat de bestuursleden samen met vrienden koken kunnen de kosten laag worden gehouden.

Benefiet Swingfeest

Een keer per jaar organiseert de stichting een besloten benefietfeest in Utrecht. Er worden kaartjes verkocht aan belangstellenden. Doel is een zo hoog mogelijke opbrengst. Het programma start met een buffet en eindigt met een DJ die muziek uit de jaren 70 en 80 draait. Het wordt een swingende avond. Natuurlijk is er een informatiestand met informatie over de eilanden Nias en Siberut en over de projecten van Howu-Howu.

Deelnemen aan markten

Garagesale of Kerstmarkt met keramische objecten en tweede handsspullen


Al 5 jaar organiseert Janneke Roukema een kerstmarkt in Maarssen. Het gaat daarbij in de eerste plaats niet zozeer om de opbrengst als wel om interesse te wekken voor het werk van de stichting, om enige naambekendheid te bereiken. Samen met de buren werd een verkoopruimte gecreëerd en in de serre is een kleine tentoonstelling en wordt koffie en thee geschonken. De verkoop bestaat uit zelfgemaakte lekkernijen en cadeautjes, kerststukjes en tweede handsspullen. De opbrengsten gaan geheel naar de stichting Howu-Howu. Janneke verkoopt naast tweede hands- spullen ook zelf gemaakte gedraaide keramische objecten waaronder soms raku gestookte objecten.Wijkfeest Wittevrouwen in Utrecht

Jaarlijks wordt in de Utrechtse wijk Wittevrouwen een wijkfeest georganiseerd. Een van de programma onderdelen is een vrijmarkt. Tijdens deze vrijmarkt verkopen bestuursleden met samen met hun familieleden tweede hands spullen. Deze spullen worden gedurende het jaar verzameld. De stand is aangekleed met allerlei informatie over de Stichting Howu Howu. Op deze manier hopen we naast de opbrengsten van de verkoop ook donateurs te vinden.

Sociale markt in Best, op uitnodiging van de Stichting Harapan

De stand van Stichting Howu-Howu
Harapan stelt zich als doel het bevorderen en verbeteren van leefomstandigheden van kansarme families en personen in Indonesië. De Best-Oirschotse Stichting tracht dit doel te bereiken door een donatie aan een project, activiteit of aan een persoon en/of het verstrekken van gewenste materialen en grondstoffen. Een belangrijk uitgangspunt van de stichting is dat de hulpverlening gebeurt samen met contactpersonen en / of met andere (kleinschalige) hulporganisaties ter plaatse.Harapan heeft zich ingezet voor projecten op Sumatra, Java, Flores, Sulawesi en West-Timor.

Sociale Markt

Tijdens de sociale markt is de Stichting Harapan met nog 6 organisaties aanwezig in de mooie pastorietuin van de St.Odulphuskerk. Met als thema“ Ontwikkelingswerk aan de basis” presenteren zich de samenwerkende stichtingen Harapan, Nativitas, Pak-weeshuis Sulawesi, Harapan Jaya, Howu-Howu,Hibiscus en Help de Indischen in Indonesia. Zij informeren u over hun doelstelling, werkwijze en activiteiten. U kunt zich aanmelden als belangstellende of als donateur.Ook worden er (Indonesische) producten verkocht om de diverse acties te ondersteunen.