Leerlingen voor Leerlingen


Howu-Howu is een scholenproject gestart met de naam “Leerlingen voor leerlingen.”
Met het project willen we bereiken, dat leerlingen in Nederland kinderen op Nias en Siberut helpen te bouwen aan een betere toekomst. Howu-Howu haalt financiële drempels weg door bijvoorbeeld een bibliotheek op te laten zetten en schooluniformen pennen, schriftjes, boeken en andere schoolbenodigdheden te kopen. Schoolgeld dat verschuldigd is wordt betaald. We zorgen tevens - daar waar nodig - voor vervoer naar school bijvoorbeeld een buitenboordmotor voor een boot, en opvang van kinderen als de school te ver van huis is. Wij vragen scholen mee te doen aan het scholenproject en geld in te zamelen voor leerlingen op Nias en Siberut. Het bedrag dat wordt opgehaald kan worden verdubbeld. Howu-Howu helpt u bij het zoeken naar mogelijkheden om uw opbrengst te verdubbelen.

Howu-Howu wil scholen zoveel mogelijk werk uit handen nemen. U kunt bij ons daarom terecht voor de volgende zaken:
• Een vrijwilliger van Howu-Howu die het project op uw school begeleidt.
• Een presentatie tijdens een teamvergadering en/of op een ouderavond.
• Geschikt en heel toegankelijk lesmateriaal (lesbrieven, dvd, video en foto’s)
• Tentoonstellingsmateriaal

Voor meer informatie kunt u terecht bij de scholenprojectgroep van Howu-Howu:
Lydia Schroder (telefoon 030- 2730737), lschroder@casema.nl.
Howu-Howu heeft samen met scholen met veel succes projecten op basisscholen en op scholen voor het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Bijvoorbeeld op het Niftarlake college in Maarssen en op School Vest in Dordrecht.